Realització i edició per la XTVL, 2010.
Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual 2010 del Consell Audiovisual de Catalunya