Verdejade from Produccions Mínimes on Vimeo.

Realització i edició del vídeo promocional per la botiga Verdejade, 2013