Client: La Galera Editorial

Realització i edició: Produccions Mínimes